Najčešća pitanja i odgovori

Da li program ima uključene sve obrasce koji su predviđeni novim Pravilnikom?
  • Program sadrži apsolutno sve propisane obrasce koji su predviđeni novim Pravilnikom.
Da li program radi i van mreže, tj. ako nema veze među računarima?
  • Program može da radi na jednom kompjuteru , ali ne može da se vrši prenos podataka putem flash memorije ili CD-om. Program je konsipiran za mrežni - timski rad.
Da li je u instalaciju uključen i prenos naše postojeće baza podataka?
  • U instalaciju nije uključen export - import podataka u Integral , sređivanje postojeće bazei podataka u njoj. Ali svakako, ukoliko se odlučite za Integral, troškovi export-a i import-a podataka, biće znatno povoljniji .
  • Instalacija integral predviđa nultu varjantu , tj. Paraynu start bazu, sa svim šifarnicima.
Da li je moguće dobiti podršku i putem interneta?
  • Da. Podrška puten internet je moguća ukoliko imate stalnu vezu sa internetom, ADSL, Wlan ili kablosvki internet. U tom slučaju podrška je stalna i sa veoma kratkim vremenom odziva na Vaš zahtev.