Integral CZSR

Šta je Integral?

INTEGRAL je softversko rešenje kompanije PCCOM koje omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima u ustanovama i državnim organima.

INTEGRAL automatizuje celokupni poslovni proces - od planiranja, preko izvršenja, do praćenja i integracije svih poslova u ustanovama socijalne zaštite, centrima za socijalni rad i drugim institucijama.

Kome je namenjen Integral?

Centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite, drugim državnim ustanovama i organima. Praktično svima onima koji pružaju usluge građanima.

Koju bazu podataka koristi Integral?

INTEGRAL je rešenje nezavisno od konkretne baze podataka. To je sistem koji može da koristi bilo koju baze, tako da deo podataka može biti ORACLE, drugi deo SQL, treći DB2 itd, što znači da je INTEGRAL nezavisan sistem u odnosu na bazu podataka. On je praktično integrator različitih poslovnih procesa i baza podataka.

Detaljnije...